Privacybeleid

De website van VITA TALALAY maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Cookies zijn in ons geval bedoeld om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hiermee kunt u de beste ervaring op onze website hebben.

Via de VITA TALALAY-website wordt een zogenaamd cookie gegenereerd door het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Analytics" service. VITA TALALAY gebruikt deze service voor het volgen en ontvangen van rapporten over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als derden de informatie namens Google verwerken. VITA TALALAY heeft hier geen invloed op. VITA TALALAY heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie voor andere Google-services te gebruiken. Hoewel we verschillende bestemmingspagina's hebben waarmee we extra services bieden. We kunnen de database alleen in communicatie gebruiken als die bepaalde websitebezoeker ons wil voorzien van hun gegevens voor externe communicatie en service.

De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres is absoluut niet gegeven. De informatie wordt overgedragen aan en opgeslagen door Google op hun servers in de Verenigde Staten. Google handhaaft de Safe Harbor-principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit betekent dat er een passend niveau van bescherming is voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

U kunt de cookies uitschakelen via de browser. De Consumentenbond heeft een stapsgewijze uitleg online beschikbaar gesteld.

Opmerking: wanneer u cookies in uw browser weigert en / of verwijdert, kunt u niet altijd alle functies van de betreffende website gebruiken.

Bovendien heeft de weigering en / of verwijdering van cookies alleen invloed op de computer en browser waarop u deze voorkeuren hebt gewijzigd. Als u meerdere computers, openbare pc's en / of browsers gebruikt, moet u de bovengenoemde wijziging(en) zo vaak als nodig herhalen. De informatie op deze website van VITA TALALAY is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat er onvolkomenheden in de informatie zijn. Als dit ooit het geval zou zijn, zouden we het op prijs stellen om verwittigd te worden via [email protected].

Gebruik van services, websitebezoeken en ondersteuning

Gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten op onze websites met betrekking tot onze Services, waaronder de volgende:

 • IP-adres
 • browsertype en -versie
 • geografische locatie
 • pagina's die u bekijkt
 • hoe u bij onze Services bent gekomen en alle links waarop u klikt om onze Services te verlaten
 • wanneer u uw informatie bijwerkt, met ons communiceert of nieuwe Services bestelt
 • metadata over uw gebruik van onze Services (inclusief klikken en openen)
 • je interacties met alle video's die we aanbieden

Andere bronnen

 • Informatie die u ons verstrekt in enquêtes;
 • Informatie die publiekelijk beschikbaar is; en
 • Informatie die u ons toestaat en die u van derden ontvangt.

Hoe wij uw informatie gebruiken

We hebben een legitiem belang bij het runnen van een succesvol en efficiënt bedrijf en bij het leveren van diensten en nuttige inhoud en we gebruiken de informatie die we verzamelen, zowel afzonderlijk als in combinatie met andere informatie die we over u verzamelen, voor de volgende doeleinden:

 • Om de gevraagde Services aan u te leveren;
 • Om u nuttige inhoud te bieden;
 • Om de goede werking van onze Services te verzekeren
 • Om onze diensten aan te bieden en te verbeteren;
 • Om u te voorzien van gevraagde informatie of technische ondersteuning
 • Om uw verplaatsing via onze websites of uw gebruik van onze Services te vergemakkelijken;
 • Om onze diensten beter te adverteren en te vermarkten (ons gebruik van uw informatie om dit te doen, wordt uitgevoerd met uw toestemming indien vereist door de toepasselijke wetgeving);
 • Om te adverteren en producten en diensten van derde partijen te promoten (dergelijke advertenties worden alleen met uw toestemming uitgevoerd wanneer uw toestemming wettelijk vereist is)
 • Om problemen met onze servers of onze Services te diagnosticeren;
 • In verband met onze beveiligings- en compliance programma’s;
 • Om onze websites te beheren;
 • Om te communiceren met jou;
 • Om ons te helpen bij het aanbieden van een gepersonaliseerde ervaring of anderszins onze Diensten aan u aan te passen; en
 • Zoals anders beschreven in dit privacy beleid.

We gebruiken de informatie die we ontvangen in geaggregeerde en geanonimiseerde indelingen ook om rapporten over trends en statistieken op te stellen, zoals trends voor mobiel zoeken, open tarieven per branche e-mailen, beste praktijken voor de campagne of het aantal gebruikers dat is blootgesteld aan, of waarop is geklikt, onze websites of onze producten en diensten hebben geëvalueerd of gekocht.

Veiligheid

De overdracht van informatie via internet, e-mail of sms is niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw informatie die via de Services of via e-mail wordt verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, toegang of wijziging.

Bijhouden van Technologieën en Online Advertenties

Wij gebruiken cookies, tags, scripts en andere soortgelijke technologieën in de loop van ons bedrijf. Informatie over de technologieën die we gebruiken, waarom we ze gebruiken (bijvoorbeeld in verband met online adverteren) en hoe je ze kunt beheren, is te vinden in het Cookiebeleid.

Keuze / Opt-out

Marketingcommunicatie van ons

E-mail

U hebt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor onze marketingcommunicatie of om uw voorkeuren te wijzigen door een link te volgen in de voettekst van alle niet-transactionele e-mailberichten van ons of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Sommige berichten van ons worden beschouwd als servicecommunicaties (bijvoorbeeld belangrijke accountmeldingen) en uw account (s) voor Vita Talalay-producten en -services worden aan u verstrekt op voorwaarde dat u deze berichten van ons ontvangt. U moet uw account (en) voor diensten annuleren, indien van toepassing, als u geen transactie- of servicecommunicatie wenst te ontvangen. U kunt nog steeds marketingcommunicatie van ons ontvangen, zelfs nadat u uw account hebt geannuleerd, tenzij u ook opt-out van onze marketingcommunicatie, zoals hierboven beschreven.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen via het Platform. Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u de afmeldingslink gebruiken in elke nieuwsbrief.

Telefoon

We kunnen telefonisch contact opnemen, met uw toestemming indien van toepassing, voor marketingdoeleinden. Als u geen marketingoproepen wilt ontvangen, neemt u contact op met de klantenondersteuning. U hoeft niet akkoord te gaan met het ontvangen van geautomatiseerde marketing telefoontjes of sms-berichten van ons om de Services te gebruiken.

Cookies

Ga voor meer informatie over het beheren en afmelden van cookies naar Cookiebeleid en ontdek hoe u deze kunt beheren.

Informatie van derden

Om de informatie die we over u ontvangen van een sociale netwerksite of andere derde partijen (indien van toepassing) te beheren, moet u de instructies van die partij volgen voor het bijwerken van uw informatie en het wijzigen van uw privacy-instellingen, indien beschikbaar. De informatie die wij verzamelen, valt onder dit privacy beleid en de informatie die de externe partij verzamelt, is onderhevig aan de privacy praktijken van dergelijke derden. Privacy keuzes die u hebt gemaakt op sites van derden zijn niet van toepassing op ons gebruik van de informatie die we rechtstreeks via onze Services hebben verzameld.

Niet-geautoriseerde accounts

Als er zonder uw medeweten of toestemming een account of profiel is gemaakt, neemt u contact op met de klantenondersteuning om verwijdering van het account of profiel aan te vragen.

Bewaring van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens om u diensten te verlenen en die anderszins noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. We bewaren uw persoonlijke gegevens niet later dan zeven jaar na (i) de datum waarop u uw gebruik van de Services beëindigt of (ii) 25 mei 2018, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze te behouden uw persoonlijke informatie langer.

Uw rechten

Waar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie 2016/679, of GDPR, van toepassing is, onder bepaalde omstandigheden en onderhevig aan gegevensverwerkingsovereenkomsten, hebt u rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. We hebben hieronder een overzicht gegeven van die rechten en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend. Houd er rekening mee dat we je moeten vragen om je identiteit te verifiëren voordat we reageren op verzoeken om je rechten uit te oefenen door details te verstrekken die alleen bekend zijn aan de accounthouder. Houd er rekening mee dat voor elk van de onderstaande rechten geldige juridische redenen kunnen zijn om uw aanvraag te weigeren, in dergelijke gevallen zullen we u laten weten of dat het geval is.

Toegang

U hebt het recht om te weten of wij persoonlijke informatie over u verwerken en, als dat wel het geval is, om toegang te krijgen tot gegevens die wij over u bijhouden en bepaalde informatie over hoe wij het gebruiken en met wie wij het delen.

Draagbaarheid

U hebt het recht om een subset van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te ontvangen als we deze verwerken op de wettelijke basis van ons contract met u of met uw toestemming in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht om te verzoeken dat wij deze persoonlijke informatie aan een andere partij overdragen. Als u wenst dat wij de persoonlijke informatie aan een andere partij overdragen, zorg er dan voor dat u die partij gedetailleerd vermeldt en merk op dat we dit alleen kunnen doen als dit technisch mogelijk is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonlijke informatie of de verwerking ervan nadat deze door de derde partij is ontvangen.

Correctie

U hebt het recht om van ons te verlangen dat we alle persoonlijke informatie die over u wordt bewaard en die onvolledig zijn en die onvolledig zijn, corrigeren. Waar u om correctie verzoekt, leg in detail uit waarom u van mening bent dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben, onjuist of onvolledig is, zodat we kunnen beoordelen of een correctie nodig is. Houd er rekening mee dat hoewel we beoordelen of de persoonlijke gegevens die we over u hebben, onjuist of onvolledig zijn, u uw recht kunt uitoefenen om onze verwerking van de toepasselijke gegevens te beperken zoals hieronder beschreven.

Wissen

U kunt verzoeken dat we de persoonlijke gegevens die we over u hebben, wissen in de volgende omstandigheden:

 • waar u denkt dat het niet langer nodig is dat wij de persoonlijke informatie bewaren;
 • wij verwerken het op basis van uw toestemming en u wenst uw toestemming in te trekken;
 • wij verwerken uw gegevens op basis van ons legitieme belang en u maakt bezwaar tegen dergelijke verwerking;
 • u niet langer wenst dat wij uw gegevens gebruiken om u marketing te sturen; of
 • u denkt dat we uw gegevens onrechtmatig verwerken.

Geef zo veel mogelijk details over uw redenen voor het verzoek om ons te helpen bij het bepalen of u een geldige reden hebt om te wissen.

Beperking van verwerking tot opslag alleen

U hebt het recht om van ons te eisen dat we stoppen met het verwerken van de persoonlijke gegevens die we over u hebben, behalve voor opslagdoeleinden in de volgende omstandigheden:

 • U denkt dat de persoonlijke informatie niet juist is voor de periode die nodig is om te controleren of de gegevens juist zijn;
 • We willen de persoonlijke informatie wissen omdat de verwerking die we doen onwettig is, maar u wilt dat wij eenvoudig het gebruik van die gegevens beperken;
 • We hebben de persoonlijke informatie niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u vereist dat wij de gegevens bewaren voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; of
 • U heeft er bezwaar tegen gemaakt dat wij persoonlijke informatie die wij over u hebben, verwerkt op basis van ons legitieme belang en u wenst dat wij de verwerking van de persoonlijke informatie stopzetten, terwijl wij bepalen of er een groot belang is bij het bewaren van dergelijke persoonlijke informatie.

Bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van gegevens over u en wij zullen uw verzoek in overweging nemen. Geef ons alstublieft details over uw redenering, zodat we kunnen beoordelen of het van groot belang is dat wij dergelijke gegevens blijven verwerken of dat we deze moeten verwerken in verband met juridische claims.

U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen onze verwerking van gegevens over u om u marketing te sturen, inclusief waar we profielen voor dergelijke doeleinden bouwen en we zullen de verwerking van de gegevens voor dat doel stopzetten.

Kennisgeving van wijzigingen

We behouden ons het recht voor dit privacy beleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Als we besluiten dit privacy beleid op een andere manier te wijzigen, zullen we u hier per e-mail of door middel van een kennisgeving op www.vitatalalay.com op de hoogte brengen voordat de wijziging van kracht wordt. In alle gevallen betekent uw voortdurende gebruik van enige Services acceptatie van dergelijke wijzigingen.

Neem contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over ons Privacy beleid, onze werkwijzen of onze Services, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op [email protected].

Laatst gewijzigd op 23 mei, 2018

We use cookies to improve your website experience. Accept